1. Informacje o firmie
Witryna Faneo.net prowadzona jest przez firmę ISS (ul. Bartosza Głowackiego 25-27/4, 45-110 Opole), NIP 7542647569, Regon 532450978.

2. Wymagania techniczne
Do poprawnego działania Witryny wymagana jest obsługa „ciasteczek” (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

3. Przyjmowanie zamówienia
Zamówienia można składać poprzez stronę Faneo.net. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty.

4. Zmiana zamówienia
Zmiana zamówienia możliwe jest do chwili potwierdzenia projektu. Zamówienie traktuje się jako zrealizowane w momencie wysłania do Klienta informacji, że paczka została wysłana.

5. Polityka cenowa
Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są uwzględnione w całkowitej wartości zamówienia.

6. Sprzedaż promocyjna
W akcjach promocyjnych każdorazowo zniżka naliczana jest automatycznie. W przypadku kilku promocji automatycznie naliczana jest najwyższa zniżka. Poszczególne zniżki nie łączą się.

7. Paragony i faktury
Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Aby wybrać fakturę VAT należy podać dane do faktury.

8. Czas dostawy
Przy produkcie podany jest status dostępności produktu, który określa, w jakim terminie firma wyśle zamówiony produkt. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, wysyłka następuje po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego statusu obowiązującego zamówione produkty. Wszystkie statusy dostępności określone są w dniach roboczych, czyli nie uwzględniają sobót, niedziel ani Świąt.

Istnieje możliwość wysyłki paczek do innych krajów. Koszt wysyłki zależy od ciężaru zlecenia.

9. Formy płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– poprzez system płatności elektronicznych;
– zwykłym przelewem bankowym.

10. Zwrot towaru
Nie ma możliwości zwrotu towarów przygotowanych na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, czyli szalików z własnym wzorem. Zwrot konsumencki nie dotyczy również zamówień dokonywanych przez kupujących instytucjonalnych czy firmy, w tym zleceń hurtowych, realizowanych na specjalnych warunkach.

11. Reklamacja
Reklamacje są rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, firma zwróci nabywcy równowartość reklamowanego produktu w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

Klient powinien odesłać reklamowany produkt w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny firmy. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Ochrona danych osobowych
Klient składając zamówienie zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zgodne z ww. ustawą, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Usunięcie lub modyfikacja danych jest możliwe po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym ze Sklepem.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia i służą tylko i wyłącznie informacji administratora sklepu.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

13. Pozostałe postanowienia
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.