Wektoryzacja, tj. przekształcenie herbu do grafiki wektorowej. Główne cechy wektora:

– uporządkowanie kształtu i kolorów
– poprawienie jakości ze słabej lub średniej do doskonałej

Wektoryzacja

Cena wektoryzacji herbu klubowego zależy w dużej mierze od jego skomplikowania. Herby zawierające wiele drobnych elementów (czasami klubowe logo zawiera dodatkowo herb gminy itp.) będą droższe niż prosty herb klubu.

Widełki cenowe wahają się zwykle od 49 zł netto (najprostszy znak) do ok. 99 zł netto za bardziej złożony herb.

Komu potrzebna wektoryzacja? Osobom, klubom, firmom, instytucjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom, które posiadają znak graficzny, który nigdy nie był dostępny w grafice wektorowej (powstał jako zwykły obrazek) lub kiedy wersja wektorowa została utracona i trzeba wykonać ją z posiadanego obecnie pliku. A może potrzebujesz nowego znaku? Zobacz usługę wykonania herbu.

Czym jest wektoryzacja? Jest przeniesieniem grafiki rastrowej (obrazka JPG czy PNG) na wektory, tzw. „krzywe”, co powoduje, iż obraz może być skalowany (powiększany) do dowolnego rozmiaru bez utraty jakości. Herb wektorowy umożliwia też szybkie i bezstratne dla jakości modyfikowanie kolorów, użycie wersji jednokolorowej itp.

Kiedy niezbędna wektoryzacja? W skrócie: przy wydrukach. Wektoryzacja nie jest niezbędna przy wykonywaniu szalików dzianych, nie jest niezbędna przy realizacji haftów czy skarpet. Jednak przy nadrukach – tak. Przy wykonywaniu herbów na koszulki, przy koszulkach z nadrukiem sitodrukowym, druku wizytówek, naklejek oraz wszędzie tam, gdzie herb w grafice wektorowej zapewni najlepszą jakość wydruku.

Plik wektorowy edytować można np. w programach takich jak CorelDraw czy Adobe Ilustrator, natomiast nasz plik dostarczamy w formacie PDF otwieralnym na każdym urządzeniu.

Czas realizacji: ok. 2 dni robocze.

Przykład wektoryzacji:

Wektoryzacja herbu